Home Page Image
 
 
 


Geir Hungnes

Geir Hungnes fikk bevilling som advokat i 1987, etter å ha arbeidet som advokatfullmektig siden 1985. Geir Hungnes har også arbeidet i skatteetaten, og han har skatterett spesialfag. Geir Hungnes arbeider i dag på det forretningsjuridiske området og mot private kunder. Av områder han særlig arbeider med nevnes oppsigelser og permitteringer samt spørsmål som gjelder skatt og merverdiavgift, herunder straffesaker som gjelder skatt og avgift. I tillegg nevnes arvespørsmål, separasjon og tvister som gjelder fast eiendom, samt utlendingsrett. Generelt har han bred erfaring fra en rekke felt.