Tjenester
Arbeidsområder     

Arverett

Skatterett

Avgiftsrett

Utfører en rekke tjenester for bedrifter særlig hva angår inngåelse av kontrakter og bistand i forbindelse med uenighet om oppfyllelse av kontrakter.

På personområdet ytes bistand særlig i forbindelse med arv og skifte, boligtvister samt arbeidstvister.